Een fonoforese-behandeling gebeurt met behulp van stemvorken en is te vergelijken met een diepe massage, maar dan op celniveau.

De trilling van de stemvorken gaat als een zachte golfbeweging door je lichaam en herstelt het natuurlijk evenwicht in organen en cellen.

Wat gebeurt er?

Tijdens een fonoforese-sessie maak ik gebruik van de frequenties van een verscheidenheid aan stemvorken in staal en kristal, om blokkades op te ruimen, organen in hun werking te stimuleren en meridianen in balans te brengen in je lichaam.

Wat de trillingen voor jou doen ...


De trilling verkregen door de stemvorken gaat op een zachte manier door alle weefsels en organen van het lichaam. Daar waar de trilling van een orgaan stagneert, wordt deze terug in beweging gebracht en wordt de trilling van het orgaan in zijn gezonde staat hersteld. Door het gericht inzetten van de juiste frequenties wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd.

Door het verhogen van de trilling in het lichaam en de organen worden blokkades opgeruimd en lossen ziektes zich op.


Met de fonoforese-stemvorken kan elk gebied in het lichaam benaderd en gestimuleerd worden. We werken via de meridiaanpunten uit de Oosterse geneeskunde. Ook pijn-punten kunnen rechtstreeks via deze weg behandeld worden.

Een toonpunctuur- of fonoforesebehandeling is geen vervanging voor een reguliere medische behandeling. Raadpleeg bij klachten steeds een arts voor een professionele diagnose.

Je bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het welzijn van je lichaam.

Hoe de stemvorken werken ...


Werken met stemvorken is een relatief jonge therapie waarbij met respect voor lichaam, ziel en geest het welzijn van onszelf en anderen kan hersteld worden. Uitgangspunt is dat alles in het leven trilling is.

     Als mens kunnen we trillingen horen tussen 18 en 18.000 Hertz. Buiten ons gehoor liggen nog vele andere trillingsfrequenties. Denk maar aan röntgenstralen, electriciteit, de straling van zendmasten, .... Er werken heel veel trillingsfrequenties dagelijks op ons in. Sommige zorgen voor disbalans in ons lichaam, o.a. gecreëerd door machines en apparaten in onze omgeving. Andere, vaak in de natuur voorkomende trillingen verhogen daarentegen ons welzijn. Zo weten we bvb. dat regelmatig gebruik van röntgenstralen een negatief effect heeft op onze gezondheid. De geluidsgolven van een kabbelend beekje daarentegen hebben steeds een herstellend effect op ons.

     Met de stemvorken gaan we werken met de oerfrequenties die een duidelijke verbinding hebben met de natuur, de kosmos en het leven op aarde.

     We onderscheiden 3 soorten stemvorken: frequenties uit de (muziek)geschiedenis, frequenties ontstaan vanuit wiskundige berekeningen en frequenties die afgeleid zijn van natuurkundige verschijnselen.  

     Onderzoek en ervaring heeft geleid tot een nauwkeurige beschrijving van de manier waarop bepaalde frequenties zorgen voor herstel, harmonie en een gezonde resonantie voor de mens en z'n omgeving. Het zijn die frequenties die worden ingezet bij een FONOFORESE-behandeling.

Een stemvork- behandeling wordt

over het algemeen

als zeer aangenaam

en ontspannend ervaren en werkt nog

dagen lang door.

Hoe verloopt een behandeling?

Na een kort gesprek wordt je uitgenodigd op de behandelingstafel. De stemvorken worden bovenop je kleding en op de meridiaanpunten geplaatst. Een fonoforese-behandeling is als een zachte, diepgaande en ontspannende massage.                           

Het stimuleren van energetische punten in het lichaam is veilig, aangenaam en geeft een bijzonder goed resultaat.

... wordt ook nog 'toonpunctuur' of 'frequentie-therapie met stemvorken' genoemd ...

Kostprijs van een consult met Fonoforese-sessie is 75 euro en duurt +/- 90 min.

Gratis kennismakingssessie

In deze sessie maak je kennis met fonoforese, krijg je een korte balancerende behandeling en bespreken we uw vragen.

Vraag een sessie aan